25/03/2023 11:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan môn liễu
關門柳

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi bruce lee vào 06/05/2010 02:51

 

Nguyên tác

永定河邊一行柳,
依依長髮故年春。
東來西去人情薄,
不為清陰減路塵。

Phiên âm

Vĩnh Định hà biên nhất hàng liễu,
Y y trường phát cố niên xuân.
Đông lai tây khứ nhân tình bạc,
Bất vị thanh âm giảm lộ trần.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Vĩnh Định bên sông liễu mượt mà
Rờn rờn khoe mãi sắc xuân qua
Đông tây lai vãng tình người bạc
Bóng mát chẳng hoài rũ bụi xa
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Quan môn liễu