08/08/2020 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thuỳ Hồng
過垂紅

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 03/03/2013 16:59

 

Nguyên tác

自作新詞韻最嬌,
小紅低唱我吹簫。
曲終過盡松陵路,
回首煙波十四橋。

Phiên âm

Tự tác tân từ vận tối kiều,
Tiểu Hồng[1] đề sướng ngã xuy tiêu.
Khúc trung quá tận Tùng Lăng[2] lộ,
Hồi thủ yên ba thập tứ kiều[3].

Dịch nghĩa

Tự làm lời mới theo điệu cũ, nghe cũng hay
Tiểu Hồng ca nhẹ, ta thổi tiêu
Tùng Lăng đường đi hết, bài ca cũng dứt
Ngoảnh nhìn mười bốn cầu qua khói sóng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cũ điệu, mới lời cứ lựa theo
Tiểu Hồng nhẹ giọng, dặt dìu tiêu
Đường Tùng Lăng hết, câu ca dứt
Mười bốn nhịp vương khói sóng chiều.
Bài này tuyển từ Bạch Thạch dao nhâm thi tập quyển hạ, bản Tứ khố toàn thư. Tác giả làm vào đêm trừ tịch năm Thiệu Hy thứ 2. Bấy giờ ông đem theo Tiểu Hồng từ nhà Thạch Hồ Phạm Thành Đại đi thuyền về Hồ Châu. Trong Nghiễn bắc tạp chí, Nguyễn Hữu Lục chép: Tiểu Hồng là thanh y của Thuận Dương Công (Phạm Thành Đại) có sắc tài, một hôm Thuận Dương Công mời Nghiêu Chương đến, ông nhận làm ca khác mới Ám hươngSơ ảnh. Thuận Dương Công sai hai đào tập, âm tiết trong sáng uyển chuyển. Khi Nghiêu Chương về Ngô Hưng, Thuận Dương Công tặng cho ông Tiểu Hồng. Thuỳ Hồng là tên cầu nằm trong đất huyện Ngô Giang gần Thái Hồ.

[2] Tên khác của huyện Ngô Giang, tên có từ đời Đường.
[1] Tên ca kỹ mà Phạm Thành Đại tặng cho Khương Quỳ.
[3] Cầu Thuỳ Hồng có mười bốn vòm cuốn, nay đã hỏng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Quá Thuỳ Hồng