24/10/2021 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc Ngạc vương mộ
岳鄂王墓

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2008 20:42

 

Nguyên tác

鄂王墓上草离离,
秋日荒涼石獸危。
南渡君臣輕社稷,
中原父老望旌旗。
英雄已死嗟何及,
天下中分遂不支。
莫向西湖歌此曲,
水光山色不勝悲。

Phiên âm

Ngạc vương mộ thượng thảo ly ly,
Thu nhật hoang lương thạch thú nguy.
Nam độ quân thần[1] khinh xã tắc,
Trung Nguyên phụ lão vọng tinh kỳ.
Anh hùng dĩ tử ta hà cập,
Thiên hạ trung phân[2] toại bất chi.
Mạc hướng Tây Hồ ca thử khúc,
Thuỷ quang sơn sắc bất thăng bi.

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Trên mồ vua Ngạc cỏ xanh xanh
Lân đá ngày thu gợi mối tình
Nam Tống vua tôi coi rẻ nước
Trung Nguyên bô lão ngóng cờ tinh
Anh hùng đã thác thương bằng uổng
Thiên hạ chia đôi gắn khó lành
Chớ đến Tây Hồ ca khúc ấy
Nước trong núi biếc luống buồn tênh
Thông qua lời than thở về cái chết oan uổng của Nhạc Phi, tác giả đã chỉ trích chính sách cầu an của vua tôi Nam Tống, vừa cảm khái, vừa tiếc thương. Đất nước diệt vong, núi sông đổi sắc, dưới ngòi bút nhà thơ cảnh sắc Tây Hồ dường như cũng không khỏi buồn bã, u sầu, lòng bi phẫn toát ra từ những ngôn từ.

[1] Vua tôi Nam Tống qua sông, yên bề riêng một triều đình, không lấy việc thu lại đất đai làm trọng.
[2] Hình thế chia cắt nam và bắc không thể giữ được, cuối cùng Nam Tống mất vào tay nhà Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Nhạc Ngạc vương mộ