13/05/2021 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch thượng vịnh cầm khách
席間詠琴客

Tác giả: Thôi Giác - 崔玨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 14:00

 

Nguyên tác

七條弦上五音寒,
此藝知音自古難。
唯有河南房次律,
始終憐得董庭蘭。

Phiên âm

Thất điều huyền thượng ngũ âm hàn,
Thử nghệ tri âm tự cổ nan.
Duy hữu Hà Nam Phòng Thứ Luật[1],
Thuỷ chung liên đắc Đổng Đình Lan[2].

Dịch nghĩa

Bảy dây đàn tấu lên dựa trên âm giai ngũ âm,
Thứ nghệ thuật lạnh lẽo này, người biết nghe xưa nay hiếm.
Duy có Phòng Thứ Luật người Hà Nam,
Suốt đời chỉ hâm mộ tài nghệ của Đổng Đình Lan.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bảy dây gảy ngũ âm lạnh lẽo
Nghệ thuật này khó kéo tri âm
Phòng Thứ Luật người Hà Nam
Suốt đời mến Đổng Đình Lan tấu đàn
[1] Tức Phòng Quản, tự Thứ Luật, người Hà Nam, giỏi văn chương, hiểu âm nhạc, làm quan tới Hình bộ thượng thư thời Đường Huyền Tông.
[2] Một nhạc công chuyên sử dụng đàn cầm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Giác » Tịch thượng vịnh cầm khách