22/07/2024 06:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dần dạ thuyên hành

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 04:14

 

Phiên âm

Tứ dã vãn sương phong,
Chinh đồ hỗ vấn tung.
Khê lưu vi bạch sáp,
Nhân cảnh nhất hồng mông.
Khước vọng trần như hải,
Do khoa túc hữu phong.
Mang mang kim cổ sự,
Nhược cá dạ hành trung.

Dịch nghĩa

Bốn bề sương đêm còn phủ kín,
Trên đường dài hỏi nhau lối đi.
Suối khe rì rầm chảy,
Cõi người buổi hoang sơ.
Quên khuấy trần gian như biển cả,
Còn huênh hoang chân đi như gió.
Chuyện cổ kim mênh mang mờ mịt,
Tựa cảnh đi đêm.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Sương đêm phủ bốn phía,
Hỏi nhau những bước đường.
Suối khe thầm thì chảy,
Cõi người buổi hỗn mang.
Quên đất rộng như biển,
“Chân có gió”: khoe khoang.
Mênh mang chuyện kim cổ,
Như đêm dài lang thang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Dần dạ thuyên hành