23/10/2021 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú - Hải để hữu minh nguyệt
絕句-海底有明月

Tác giả: Giả Đảo - 賈島

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 19:24

 

Nguyên tác

海底有明月,
圓於天上輪。
得之一寸光,
可買千里春。

Phiên âm

Hải để hữu minh nguyệt,
Viên ư thiên thượng luân.
Đắc chi nhất thốn quang,
Khả mãi thiên lý xuân.

Dịch nghĩa

Dưới đáy biển có in hình vầng trăng sáng,
Tròn như vòng bánh xe trên không trung.
Chỉ cần tấc ánh sáng rộng một tấc đó,
Có thể mua được vẻ xuân dài ngàn dặm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt biển lặng in hình trăng sáng
Tròn như hình cái bánh xe trời
Chỉ cần một tấc sáng thôi
Cũng mua nổi vẻ xuân tươi ngàn trùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Đảo » Tuyệt cú - Hải để hữu minh nguyệt