23/05/2024 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 14 - Đối nguyệt thư hoài
首14

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:11

 

Nguyên tác

認得香山一片月,
如何夜夜照神京。
倚樓歌管千囘醉,
近水亭臺萬色生。
但覺清添筵上曲,
應知淡逼旅中情。
頣眞堂上今宵會,
莫鼓瑤琴作怨聲。

Phiên âm

Nhận đắc Hương sơn nhất phiến nguyệt,
Như hà dạ dạ chiếu thần kinh.
Ỷ lâu ca quản thiên hồi tuý,
Cận thuỷ đình đài vạn sắc sinh.
Đãn giác thanh thiêm diên thượng khúc,
Ưng tri đạm bức lữ trung tình.
Di chân đường thượng kim tiêu hội,
Mạc cổ dao cầm tác oán thanh.

Bản dịch của (Không rõ)

Hương sơn vẫn một mảnh trăng thanh
Tối tối thường soi khắp đế kinh
Cai quản tựa lầu say tuý luý
Đình đài gần nước ánh long lanh
Thanh cao khúc nhạc người trong tiệc
Lạnh nhạt tình ai buổi lữ hành
Nhà mát Di chân đêm tại đó
Đàn kia ai oán gẩy sao đành

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 14 - Đối nguyệt thư hoài