30/05/2024 00:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Du tử ngâm
遊子吟

Tác giả: Mạnh Giao - 孟郊

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2005 18:27

 

Nguyên tác

慈母手中線,
遊子身上衣。
臨行密密縫,
意恐遲遲歸。
誰言寸草心,
報得三春暉。

Phiên âm

Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy[1].

Dịch nghĩa

Sợi chỉ trong tay mẹ hiền,
Nay đang ở trên áo người đi xa.
Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng,
Có ý sợ con chậm trễ trở về.
Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ,
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Sợi chỉ trong tay mẹ
Tấm áo trên mình con
Kịp đi khâu nhặt mũi
Sợ về còn chậm chân
Ai bảo lòng tấc cỏ
Báo được ánh ba xuân ?
[1] Ánh sáng mùa xuân, chỉ công lao to lớn của cha mẹ. Truyện Kiều: “Hạt mưa sá nghĩ phận hèn, Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Giao » Du tử ngâm