20/09/2021 12:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhập trạch kỳ 2
入宅其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2014 04:36

 

Nguyên tác

亂後居難定,
春歸客未還。
水生魚複浦,
雲暖麝香山。
半頂梳頭白,
過眉拄杖斑。
相看多使者,
一一問函關。

Phiên âm

Loạn hậu cư nan định,
Xuân quy khách vị hoàn.
Thuỷ sinh Ngư Phức phố,
Vân noãn Xạ Hương sơn.
Bán đỉnh sơ đầu bạch,
Quá my trụ trượng ban.
Tương khan đa sứ giả,
Nhất nhất vấn Hàm Quan[1].

Dịch nghĩa

Sau loạn lạc khó mà quyết định sinh sống nơi nào,
Xuân về mà ta vẫn chưa về nhà được.
Nước dâng cao ở bến Ngư Phức,
Mây ấm áp ở núi Xạ Hương.
Chải tóc bạc lên tới nửa đỉnh đầu,
Chống gậy vằn cao quá lông mày.
Trên đường gặp nhiều sứ giả,
Họ đều hỏi thăm nhau về chiến sự ở Hàm Quan.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sống sau loạn khó mà an định
Xuân về rồi khách tính chưa về
Bến Ngư Phức nước tràn trề
Làn mây ấm áp trôi về Xạ Hương
Chải chuốt mái tóc sương nửa chỏm
Chống gậy vằn cao chấm chân mày
Gặp nhiều sứ giả qua đây
Họ đều nói tới giặc đầy Hàm Quan
(Năm 767)

[1] Tức Hàm Cốc quan, cửa ải trọng yếu bảo vệ kinh đô Trường An. Lúc này Bộc Cố Hoài Ân làm phản, dẫn mấy chục vạn quân Hồi Ngột và Thổ Phồn tấn công Trường An. Quách Tử Nghi phải vất vả lắm mới dẹp yên được.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nhập trạch kỳ 2