04/07/2020 13:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm qua trăng gác đầu non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2015 09:19

 

Đêm qua trăng gác đầu non,
Vạc kêu sương lạnh em buồn tái tê.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm qua trăng gác đầu non