03/12/2021 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi sĩ lên chùa

Tác giả: Nguyễn Vân Thiên

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2016 06:42

 

Thi ca: ruộng hạn mất mùa
Lỡ thời thi sĩ lên chùa... đốt thơ
Ni cô háy mắt ngó lơ
May đâu chú tiểu tình cờ đi qua
Gạ xin giấy, dán diều hoa
Thả bay trong tiếng sư già tụng kinh...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vân Thiên » Thi sĩ lên chùa