29/06/2022 11:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến Mạc Tư Khoa xem bức Tranh Tròn về trận chiến Bô-rô-đi-nô

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 30/09/2018 18:00

 

Thu đó Pháp Nga khởi chiến trường
Thây chồng, khói lửa, máu thành sông
Hai bên nói thắng tuy đều thiệt
Bảy vạn, một ngày, quan lính vong
Đại cuộc tướng Nga[1] còn lực lượng
Tạm thời vua Pháp[2] nhập Hồng Trường
Chiến-hoà[3] tiểu thuyết xưa từng đọc
Nay thấy trên tường bức Hoạ Tròn.
Cách nay hơn 200 năm, ngày 7-9-1812 tại làng Bô-rô-đi-nô ngoại ô Mạc Tư Khoa, nước Nga đã diễn ra cuộc chiến một ngày Pháp - Nga đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới. Người Nga gọi là cuộc chiến tranh vệ quốc 1812. Quân Nga do tướng Cu-tu-dốp chỉ huy chống lại quân Pháp xâm lược do vua Na-pô-lê-ông chỉ huy. Hai bên đều tuyên bố chiến thắng. Khoảng bảy vạn người của cả hai bên đã tử thương. Về đại cuộc, quân Nga vẫn bảo tồn được lực lượng nhưng phải rút lui. Còn quân Pháp tiến vào Mạc Tư Khoa. Mùa đông đến, quân Pháp không chịu được rét, tổn thất rất nhiều và phải rút lui. Tháng 12-1812, Na-pô-lê-ông tuyên bố thất bại. Tháng 4-1813, Cu-tu-dốp chết (68 tuổi) trên đường truy kích quân Pháp. Thất bại này mở đầu cho sự sụp đổ của Đế chế Na-pô-lê-ông vào năm 1815. Năm 1912 kỷ niệm 100 năm của trận chiến này, hoạ sĩ Franz Alekseyevich Roubaud đã vẽ bức tranh rộng 115m, cao 15m vòng quanh trên tường trong một ngôi nhà lớn ở địa điểm Đồi Poklonaiya, Mạc Tư Khoa miêu tả trận chiến Bô-rô-đi-nô. Nay trở thành Bảo tàng.

[1] Cu-tu-dốp chỉ huy quân Nga trong trận này.
[2] Na-pô-lê-ông chỉ huy quân Pháp trong trận này.
[3] Tiểu thuyết Chiến tranh và hoà bình của Lev Tolstoi kể về cuộc chiến này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Đến Mạc Tư Khoa xem bức Tranh Tròn về trận chiến Bô-rô-đi-nô