25/10/2021 03:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối tửu phú hữu nhân
對酒賦友人

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 14:59

 

Nguyên tác

多病仍多感,
君心自我心。
浮生都是夢,
浩歎不如吟。
白雪篇篇麗,
清酤盞盞深。
亂離俱老大,
強醉莫沾襟。

Phiên âm

Đa bệnh nhưng đa cảm,
Quân tâm tự ngã tâm.
Phù sinh đô thị mộng,
Hạo thán bất như ngâm.
Bạch tuyết thiên thiên lệ,
Thanh cô trản trản thâm.
Loạn ly câu lão đại,
Cường tuý mạc triêm khâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhiều bệnh mà đa cảm
Lòng anh giống ý tôi
Kiếp sống toàn mộng mị
Đừng than hãy ngâm chơi
Bạch tuyết, dòng thơ đẹp
Rượu trong, những chén sâu
Loạn ly khiến già cả
Say đi lệ đừng rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Đối tửu phú hữu nhân