30/11/2020 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương ai cho bằng thương chồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 09:30

 

Thương ai cho bằng thương chồng,
Bởi chồng cờ bạc nên lòng chẳng thương.
Khuyên chàng cờ bạc thì chừa,
Rượu chè trai gái say sưa mặc lòng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thương ai cho bằng thương chồng