18/01/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thượng vọng Vệ Linh sơn
江上望衛靈山

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2014 19:06

 

Nguyên tác

江邊遙見衛靈山,
魂隔煙山不易攀。
岫嶂碧逾新雨洗,
雲衣時染夕陽殷。
當年劍馬知何往,
是處溪峰好自閒。
日暮徘徊更增感,
立齋一賦在人間。

Phiên âm

Giang biên dao kiến Vệ Linh sơn,
Hồn cách Yên sơn[1] bất dị phan.
Tụ chướng bích du tân vũ tẩy,
Vân y thì nhiễm tịch dương an.
Đương niên kiếm mã tri hà vãng,
Thị xứ khê phong hảo tự nhàn.
Nhật mộ bồi hồi cánh tăng cảm,
Lập Trai[2] nhất phú tại nhân gian.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Bên sông xa thấy Vệ Linh san
Khó thể trèo thăm, cách núi Yên
Vách đá rờn xanh, mưa mới giội
Áo mây đỏ tía, ráng chiều in
Ngựa, gươm thuở ấy khôn tìm dấu
Đèo, suối nơi kia dễ ẩn hiền
Chiều xế, dùng dằng, thêm cảm khái
Lập Trai, bài phú thế gian truyền
Núi Vệ Linh tức núi Sóc ở làng Phù Đổng, tương truyền là nơi Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời sau khi dẹp giặc Ân.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tức núi Sài Sơn có chùa Thầy, nay thuộc huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây.
[2] Hiệu của Phạm Quý Thích (1760-1825), tự Dữ Đạo, hiệu Thảo Đường, người tỉnh Hải Dương, đỗ tiến sĩ năm 1779, từng làm quan triều Gia Long với chức Thị trung học sĩ, tước Thích An hầu, sau cáo quan về quê dạy học, có thơ văn lưu truyền. Theo Nguyễn Văn Siêu dẫn sách Lập Trai tiên sinh di thi tục tập, Lập Trai có bài phú Vệ Linh sơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Giang thượng vọng Vệ Linh sơn