06/10/2022 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giờ tan học

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 12:59

 

Chuông reo, chuông reo vui
Ngoài hiên mẹ đang chờ
Mang giày và đội mũ
Vẫy tay cháu chào cô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Giờ tan học