23/10/2021 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sổ bụi 1988 - Uẩn khúc ga cuối

Tác giả: Trần Dần - Trần Văn Dần

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thái Linh vào 11/03/2008 04:38

 

ga cuối của lòng
                   chẳng nói -
sợ rằng như khói
                   - nói bay đi…
sợ rằng như nói
                   - khói bay đi...
ga cuối của lòng…


.ngày 23 tháng 1 năm 89. tức 10 chạp thìn.
dương đã 89 - âm vẫn chửa sang trang kỉ tị. thời gian châu Á vẫn tiêu sâm... tôi chẳng muốn mang sang gì cả. nỗi buồn ga cuối còn nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dần » Sổ bụi 1988 - Uẩn khúc ga cuối