26/09/2022 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị nguyệt thập cửu nhị thập liên nhật quan quân dữ tha giao chiến

Tác giả: Bùi Văn Dị - 裴文異

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2014 21:39

 

Phiên âm

Hà Bắc thuỷ thang thang,
Đông phong tảo chiến trường.
Tiên thanh hàn tặc lỗ,
Sát khí bạc khung thương.
Hận bất thừa kì hậu,
Thuỷ vận mạc khả đương?
Xuất sư kinh phất tái,
Lưỡng thí diệc sai cường.

Dịch nghĩa

Bên bờ Bắc, nước sông chảy cuồn cuộn
Trận gió đông, quét sạch bụi sa trường
Thanh thế quân ta làm bọn giặc run sợ,
Sát khí bừng bừng, mù mịt trời xanh.
Giận nỗi chưa biết chặn phía sau quân địch,
Ai bảo chúng mạnh không thể đối đầu?
Mới một năm ra quân,
Hai lần đọ sức, đều thấy cứng cỏi.

Bản dịch của (Không rõ)

Bên bờ Bắc nước sông cuồn cuộn
Trận gió đông, bụi cuốn sa trường
Tiếng vang lũ giặc kinh hoàng,
Ngút trời sát khí đằng đằng bốc cao.
Giận chẳng được lao vào chặn hậu.
Lũ giặc kia ai bảo khôn ngăn?
Một năm vừa mới ra quân,
Hai lần đọ sức hai lần giỏi giang.
Đánh thắng quân Pháp ở Gia Lâm ngày 19-20 tháng 2 âm lịch (27-28 tháng 3 năm 1883), tác giả vui mừng làm bài thơ này.

Nguồn: Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh - tập 1, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Văn Dị » Nhị nguyệt thập cửu nhị thập liên nhật quan quân dữ tha giao chiến