23/10/2021 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 014
山居百詠其十四

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 14/06/2008 06:59

 

Nguyên tác

山居門掩竹林幽,
雲自飛兮水自流。
守己安貧隨分過,
有人問我只低頭。

Phiên âm

Sơn cư môn yểm trúc lâm u,
Vân tự phi hề thuỷ tự lưu.
Thủ kỷ an bần tuỳ phận quá,
Hữu nhân vấn ngã chỉ đê đầu.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi thay cửa ngàn trúc sâu,
Mây tự bay chừ nước tự xuôi,
Giữ nết yên nghèo tùy phận gặp,
Chợt ai hỏi đến chỉ nghiêng đầu.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 014