25/03/2023 17:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền viên lạc kỳ 4
田園樂其四

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 15/03/2010 02:12

 

Nguyên tác

萋萋春草秋祿,
落落長松夏寒。
牛羊自歸村巷,
童稚未識衣冠。

Phiên âm

Thê thê phương thảo xuân lục,
Lạc lạc trường tùng hạ hàn.
Ngưu dương tự quy lậu hạng,
Đồng trĩ bất thức y quan.

Dịch nghĩa

Cỏ thơm xanh mơn mởn, mùa xuân biếc
Tùng cao chót vót, tiết hè lạnh
Trâu dê tự về xóm nhỏ
Trẻ con không biết đến áo mũ quan

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Cỏ thơm xuân nhuộm xanh biêng biếc,
Chót vót thông cao lạnh tiết hè.
Quen lối, trâu dê về xóm nhỏ,
Cân đai con trẻ chẳng hề nghe.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Điền viên lạc kỳ 4