03/07/2020 16:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai ơi đừng lấy làm lo (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 11:19

 

Ai ơi đừng lấy làm lo
Dương xuân rồi cũng soi cho âm hàn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai ơi đừng lấy làm lo (II)