17/04/2021 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộc lan hoa - Hoạ Tôn Công Tố biệt An Lục
木蘭花-和孫公素別安陸

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/08/2014 01:55

 

Nguyên tác

相離徒有相逢夢,
門外馬蹄塵已動。
怨歌留待醉時聽,
遠目不堪空際送。

今宵風月知誰共,
聲咽琵琶槽上鳳。
人生無物比多情,
江水不深山不重。

Phiên âm

Tương ly đồ hữu tương phùng mộng,
Môn ngoại mã đề trần dĩ động.
Oán ca lưu đãi tuý thì thính,
Viễn mục bất kham không tế tống.

Kim tiêu phong nguyệt tri thuỳ cộng,
Thanh yết tỳ bà tào thượng phụng.
Nhân sinh vô vật tỷ đa tình,
Giang thuỷ bất thâm sơn bất trọng.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Xa nhau thường mộng để tìm nhau
Ngoài cửa bụi mờ tiếng vó câu
Trong sau còn tưởng vang ly khúc
Khuất mắt sao đành đứng ngó theo

Đêm nay trăng tỏ ai cùng thiếp?
Đàn gảy bốn dây cũng nghẹn ngào
Nếu đời đa cảm không ai nữa
Núi chẳng cao sông cũng hết sâu
Huyện An Lục nay thuộc tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Mộc lan hoa - Hoạ Tôn Công Tố biệt An Lục