24/10/2020 16:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hôn, ở làng

Tác giả: Sitor Situmorang

Nước: Inđônêxia
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 06/10/2007 15:44

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Hoàng hôn buông,
Nằm xen giữa những ngôi nhà.
Các cô gái từ làng đi ra
Đội trên đầu những chiếc bình nung đỏ
Như đội những mặt trời,
Hắt nắng xuống đôi vai của họ.

Rồi từ suối nước về làng,
Theo con đường ngoằn ngoèo xẩm tối,
Ung dung, thành hàng, không vội,
Các cô gái lại đi.
Trên đầu
Là những vầng trăng sáng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sitor Situmorang » Hoàng hôn, ở làng