03/08/2020 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đất bờ lở xuống dưới sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/04/2015 16:06

 

Đất bờ lở xuống dưới sông,
Anh hàn răng được, tiếc công hàng cừ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đất bờ lở xuống dưới sông