26/09/2022 06:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc “Đại tuệ ngữ lục” hữu cảm kỳ 1
讀大慧語錄有感其一

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2006 07:58

 

Nguyên tác

打瓦鑽龜三十年,
幾回汗出為參禪。
一朝識破娘生面,
鼻孔元來沒半邊。

Phiên âm

Đả ngoã toàn quy[1] tam thập niên,
Kỷ hồi hãn xuất vị tham thiền[2].
Nhất triêu thức phá nương sinh diện,
Tỵ khổng nguyên lai một bán biên.

Dịch nghĩa

Ba mươi năm dùi rùa đập ngói
Mấy lần toát mồ hôi vì tham cứu đạo Thiền
Một sớm bỗng thấy hết được khuôn mặt của mẹ
Thì ra khuôn mặt ấy chỉ có một nửa.

Bản dịch của Nguyễn Duy, Nguyễn Bá Chung

Công phu tu đạo nửa đời
Tham thiền mấy thuở mồ hôi toát đầm
Bỗng mai nhận diện mẫu thân
Khuôn trăng chỉ có nửa phần nguyên sinh
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Toàn quy: dui rùa, chỉ những công việc khó khăn; đả ngoã: đập ngói, chỉ những việc dễ dàng. Ý chỉ công phu tu đạo.
[2] Phương pháp tu trì của Thiền tông Phật giáo: “tham chỉ tham cứu, thiền chỉ thiền đạo”, tức tham cứu đạo tu hành của thiền tông, tham nhập vào đạo thiền để cầu được minh tâm kiến tính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Độc “Đại tuệ ngữ lục” hữu cảm kỳ 1