26/10/2021 03:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố trời
天上的街市

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2008 19:17

 

Nguyên tác

远远的街灯明了,
好像闪着无数的明星。
天上的明星现了,
好像点着无数的街灯。

我想那缥渺的空中,
定然有美丽的街市。
街市上陈列的一些物品,
定然是世上没有的珍奇。

你看,那浅浅的天河,
定然是不甚宽广。
我想那隔河的牛女,
定能够骑着牛儿来往。

我想他们此刻,
定然在天街闲游。
不信,请看那朵流星。
那是他们提着灯笼在走。

Bản dịch của Trần Đình Sử

Đèn phố xa xa đã sáng rồi
Nhấp nhánh nơi nơi tựa sao trời
Sao ở trên trời khi đã hiện
Tựa như thắp sáng phố trên trời

Tôi nghĩ trên không mờ mịt kia
Có bao nhiêu phố đẹp xa vời
Dọc phố hẳn bày nhiều vật quý
Chưa ai từng thấy ở trên đời

Kìa xem Ngân Hà dòng sông cạn
Nhìn ra chẳng lấy gì làm rộng
Đôi bờ Chức Nữ với Ngưu Lang
Cưỡi trên lưng trâu thường lai vãng

Tôi nghĩ đến họ vào lúc này
Chắc đang cùng nhau dạo phố trời
Không tin, hãy nhìn sao băng đó
Là chiếc đèn lồng họ thắp chơi
24/10/1921

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Phố trời