03/10/2022 11:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông A sơn lộ hành
東阿山路行

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 01:49

 

Nguyên tác

東阿路出亂山中,
萬樹松杉一逕通。
澗霧自生宜隱豹,
溪雲無事懶從龍。
丘陵處處留前代,
桑柘家家近古風。
笑我白頭忙不了,
嚴寒一路過山東。

Phiên âm

Đông A lộ xuất loạn sơn trung,
Vạn thụ tùng sam nhất kính thông.
Giản vụ tự sinh nghi ẩn báo[1],
Khê vân vô sự lại tòng long[2].
Khâu lăng xứ xứ lưu tiền đại,
Tang chá gia gia cận cổ phong.
Tiếu ngã bạch đầu mang bất liễu,
Nghiêm hàn nhất lộ quá Sơn Đông.

Dịch nghĩa

Đường Đông A đi ra từ trong núi ngổn ngang
Một con đường hẹp chạy qua muôn gốc tùng sam
Sương móc bốc lên hợp cho con báo ẩn nấp
Mây ở khe suối nhàn nhã biếng bay theo rồng
Nơi nơi gò đống lưu dấu triều đại trước
Nhà nhà trồng các loại dâu gần với lề lối xưa
Cười ta đầu bạc chộn rộn chưa xong việc
Trời lạnh dữ còn trên đường qua Sơn Đông

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đông A đường núi giữa muôn trùng
Lối hẹp xuyên qua vạn gốc tùng
Sương suối mịt mù ưa ẩn báo
Mây khe nhàn nhã biếng theo rồng
Nhà nhà thói cổ dâu chăm bón
Gò đống thời xưa dấu rõ trông
Cười tớ bạc đầu còn chộn rộn
Căm căm lặn lội nẻo Sơn Đông
Đông A là tên một huyện thuộc tỉnh Sơn Đông.

[1] Con báo ẩn nấp. Theo Liệt nữ truyện, vợ Đào Đáp Tử bảo chồng: “Thiếp nghe nói trên núi Nam Sơn có con báo đen, trời sương mù bảy ngày mà nó không xuống kiếm ăn. Nó muốn giữ gìn bộ lông đẹp của nó vậy”.
[2] Theo rồng. Kinh dịch: “Vân tòng long, phong tòng hổ” (Mây theo rồng, gió theo hổ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Đông A sơn lộ hành