12/08/2020 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Mộc Lan viện kỳ 1
題木蘭院其一

Tác giả: Vương Bá - 王播

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 11:29

 

Nguyên tác

三十年前此院遊,
木蘭花發院新修。
如今再到經行處,
樹老無花僧白頭。

Phiên âm

Tam thập niên tiền thử viện du,
Mộc lan hoa phát viện tân tu.
Như kim tái đáo kinh hành xứ,
Thụ lão vô hoa tăng bạch đầu.

Dịch nghĩa

Ba mươi năm trước đã ghé thăm chùa này,
Chùa vừa được sửa mới, hoa mộc lan nở.
Năm nay trở lại, cây cối đều cằn cỗi hoa không ra nữa,
Vị sư tóc trên đầu nay đã bạc trắng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thăm chùa này ba mươi năm trước
Vừa sửa sang thơm nức mộc lan
Năm nay chốn cũ đi ngang
Mộc lan già cỗi, thày tăng bạc đầu
Có bản chép tiêu đề bài này là "Huệ Chiếu tự", vị trí nay tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bá » Đề Mộc Lan viện kỳ 1