07/08/2020 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh trông em như cá trông mưa (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:30

 

Anh trông em như cá trông mưa
Như con trông mẹ chợ trưa chưa về
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh trông em như cá trông mưa (II)