25/01/2022 16:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 6
6

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 12/02/2011 00:25

 

Nguyên tác

Thou hast done well, my lover, thou hast done well to send me thy fire of pain.
For my incense never yields its perfume till it bums, and my lamp is blind till it is lighted.
When my mind is numb its torpor must be stricken by thy love's lightning; and the very darkness that blots my world bums like a torch when set afire by thy thunder.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Người đã hành động một cách tuyệt vời, người tình của tôi, người đã ban cho tôi ngọn lửa khổ đau của người.
Bởi hương trầm của tôi không toả ra mùi thơm mặc dù nó đang cháy, và ngọn đèn của tôi đui mù mặc dù nó đang toả rạng.
Khi tâm trí tôi tê liệt, tình trạng uể oải của nó cần tia chớp tình yêu của người rọi sáng, thế giới của riêng tôi sẽ đốt cháy bóng tối âm u, như ngọn đuốc rực đỏ bởi sấm sét của người.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 6