09/03/2021 04:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh Phi khúc kỳ 2
明妃曲其二

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2007 19:59

 

Nguyên tác

明妃初嫁與胡兒,
氈車百輛皆胡姬。
含情欲語獨無處,
傳與琵琶心自知。
黃金桿撥春風手,
彈看飛鴻勸胡酒。
漢宮侍女暗垂淚,
沙上行人卻回首。
漢恩自淺胡恩深,
人生樂在相知心。
可憐青冢已蕪沒,
尚有哀弦留至今。

Phiên âm

Minh phi sơ giá dữ Hồ nhi,
Chiên xa bách lượng giai Hồ ky (cơ).
Hàm tình dục ngữ độc vô xứ,
Truyền dữ tỳ bà tâm tự tri.
Hoàng kim can bát[1] xuân phong thủ,
Đàn khán phi hồng[2] khuyến Hồ tửu.
Hán cung thị nữ ám thuỳ lệ,
Sa thượng hành nhân khước hồi thủ.
Hán ân tự thiển Hồ ân thâm,
Nhân sinh lạc tại tương tri tâm.
Khả liên thanh trủng[3] dĩ vu một,
Thượng hữu ai huyền lưu chí kim.

Dịch nghĩa

Minh Phi từ ngày gả sang đất Hồ
Trăm cỗ xe lót nỉ, xung quanh toàn là gái Hồ
Nỗi buồn muốn ngỏ không nơi để ngỏ
Truyền nỗi buồn vào tỳ bà, lòng hiểu lấy lòng
Can bạt bằng vàng, tay gẩy nhẹ lướt như gió xuân
Trong khi đánh đàn nhìn hồng bay, chuốc rượu người Hồ
Gái cung Hán theo hầu thầm rơi nước mắt
Người đi trên xa mạc quay lại nhìn
Ơn Hán mỏng ơn Hồ tự dày
Đời người vui khi hiểu được lòng nhau
Thương cho mồ xanh đã hoang phế không còn
Chỉ cung đàn buồn còn lại đến nay

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Chiêu Quân mới gả sang Hồ
Xe chiên trăm cỗ bao cô gái hầu
Tâm tình biết ngỏ ai đâu?
Tỳ bà chuyển khúc nỗi sầu bâng khuâng.
Vuốt vàng tay lướt gió đông
Gảy đàn chuốc rượu, cánh hồng bay xa
Thị tỳ cung Hán lệ nhoà
Hắt hiu sa mạc người qua ngoảnh đầu.
Ơn Hán mỏng, ơn Hồ sâu
Niềm vui cốt hiểu lòng nhau trên đời
Mồ xanh cỏ mọc hoang rồi
Chỉ còn ai oán lưu nơi tiếng đàn.
[1] Vật dùng để gảy đàn tỳ bà.
[2] Khi đánh đàn chăm chú nhìn chim hồng nhạn bay về nam. Kê Khang trong Tặng tú tài nhập quân: “Mục tống phi hồng, thủ huy ngũ huyền” (Mắt dõi theo chim hồng, tay lướt trên năm giây).
[3] Mộ của Vương Chiêu Quân, tương truyền cỏ lúc nào cũng mọc xanh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Minh Phi khúc kỳ 2