30/03/2023 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những cánh thiếp Tết bài 4

Tác giả: Đông Hồ - Lâm Tấn Phác

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2018 15:42

 

Xuân nở bốn phương trời diễm diễm
Bốn phương trời ngỏ cánh thư trang
Mây tuôn nam bắc tờ hoa gấm
Gió lộng đông tây tiếng ngọc vàng
Nước mực hoà tan lòng đại khối
Tin văn gửi khắp ý quần phương
Thiếp đào lá thắm trôi dòng ngự
Thả rụng thơ xuân vạn nẻo đường
Tết năm Quý Tị 1953

Nguồn: Đông Hồ, “Những cánh thiếp Tết”, Tạp chí Bách khoa, số 49, ra ngày 15-1-1959

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Hồ » Những cánh thiếp Tết bài 4