29/09/2022 00:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 1
楊柳枝其一

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/11/2006 05:08

 

Nguyên tác

鳳樓高映綠陰陰,
凝碧多含雨露深。
莫謂一枝柔軟力,
幾曾牽破別離心。

Phiên âm

Phụng lâu cao ánh lục âm âm,
Ngưng bích đa hàm vũ lộ thâm.
Mạc vị nhất chi nhu nhuyễn lực,
Kỷ tằng khiên phá biệt ly tâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lầu cao phủ bóng lục râm
Xanh ngưng biếc lá âm trầm mưa sương
Tuy cành mềm mại vương vương
Bao tim ly biệt dặm trường vỡ tan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Dương liễu chi kỳ 1