24/09/2021 12:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 09:20

 

Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương
Ở đây thì anh nói rằng thương
Nay mai anh lui về chốn cũ
Anh nỏ tơ vương chi cõi này
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ngả tay ra cho đề bốn chữ: vạn thọ vô cương