09/08/2020 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

An Lạc oa trung tự di
安樂窩中自貽

Tác giả: Thiệu Ung - 邵雍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2009 22:10

 

Nguyên tác

物如善得終為美,
事到巧圖安有公。
不作風波於世上,
自無冰炭到胸中。
災殃秋葉霜前墜,
富貴春華雨後紅。
造化分明人莫會,
花榮肖得幾何功。

Phiên âm

Vật như thiện đắc chung vi mỹ,
Sự đáo xảo đồ an hữu công.
Bất tác phong ba ư thế thượng,
Tự vô băng thán đáo hung trung.
Tai ương thu diệp sương tiền truỵ,
Phú quý xuân hoa vũ hậu hồng.
Tạo hoá phân minh nhân mạc hội,
Hoa vinh tiêu đắc kỷ hà công.

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Của được bởi lành âu mới tốt
Việc xoay đã khéo há còn công
Không làm sóng gió trong vòng thế
Sẽ chẳng băng, than bợn nỗi lòng
Tai vạ, sương rơi, tàu lá úa
Giàu sang, mưa tạnh cánh hoa hồng
Rõ ràng cơ tạo, người không hiểu
Luống vị tươi, khô tốn mấy công
Nguồn: Ngô Tất Tố (thơ, thơ dịch, bình thơ), NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiệu Ung » An Lạc oa trung tự di