19/06/2024 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý Bạch

Tác giả: Trần Ngọc Hưởng - Trần Văn Sáu

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2007 18:46

 

Trăng đẹp ai dìm xuống đáy sông
Một vầng đủ sức để say không?
Ánh vàng chuếnh choáng đâu người ngọc
Làn biếc riu riu đấy rượu nồng
Để lại thanh gươm ôm ánh sáng
Mang theo chén rượu tắm dòng trong
Cá kình ai cưỡi đêm hôm ấy
Vút thẳng trời xanh có phải ông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ngọc Hưởng » Lý Bạch