26/10/2021 03:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 08
08

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2008 02:11

 

Nguyên tác

ふうりうの 
初やおくの 
田植うた

Bản dịch của Vĩnh Sính

Phong lưu xin viết đôi lời:
Bài thơ cấy mạ chân trời Oku xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 08