14/08/2020 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:25

 

Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp,
Chờ cho mãn kiếp tu được hoá rồng.
Thôi anh đừng mong vợ mong chồng,
Để cho em xa lánh bụi hồng gió trăng.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nghĩ con cá lý ngư nó cũng không như thân thiếp