07/12/2022 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 14:07

 

Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác.
Khảo dị:
Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con hư.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mấy ai biết lúa gon, mấy ai biết con ác