06/02/2023 22:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin lửa nhà nàng

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/10/2020 21:03

 

Bữa qua xin lửa nhà nàng
Vội vàng chi thế ngỡ ngàng lòng tôi?
Nghĩa là tôi nghe chơi vơi
Từ khi mắt biếc liếc rơi tim này
Tôi chưa từng nắm tay ai
Chưa từng biết đến những ngày say mê
Và cô chưa tỏ lối về
Chưa quen phố thị lê thê gót giày
Xin cô cho tôi giãi bày
Lời quê trút nhẹ những ngày nhớ cô
Lửa không chìm cõi hư vô
Cháy liền trong dạ chứa tô thất tình
Biết cô là gái băng trinh
Lược cài, nhung gấm chân tình thướt tha
Thì tôi còn bén chân qua
Cứ xin lửa thế để mà quen nhau
Tro tàn thì sẽ gieo sầu
Lạnh lùng tôi lắm bắc cầu với ai?
Biết rằng có mối có mai
Nhưng tôi mạo muội tỏ ngay tim tình
Kết đôi là chuyện chúng mình
Thầy u vui dạ, bình minh một ngày
Pháo dồn đầu ngõ chao bay
Vàng vòng, sính lễ cầm tay của nàng
Lửa ơi, tắt mãi anh sang
Vì nàng đến độ, mơ màng lòng ta.
Cái Bè, Tiền Giang, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Xin lửa nhà nàng