12/05/2021 15:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trình Tiền Đường tri phủ Tiết gián nghị
呈錢塘知府薛諫議

Tác giả: Phan Lãng - 潘閬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 18:18

 

Nguyên tác

再到錢塘眼暫清,
騎驢看月又南行。
可憐一片西湖水,
不得垂綸老此生。

Phiên âm

Tái đáo Tiền Đường nhãn tạm thanh,
Kỵ lư khán nguyệt hựu nam hành.
Khả liên nhất phiến Tây Hồ thuỷ,
Bất đắc thuỳ luân lão thử sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mắt tạm sạch đến Tiền Đường lần nữa
Cưỡi lừa gầy ngắm nguyệt lại xuôi nam
Thương nhiều lắm nước Hồ Tây một mảnh
Không thả câu hết kiếp để được nhàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Lãng » Trình Tiền Đường tri phủ Tiết gián nghị