20/06/2021 17:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lên gác

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 20/07/2009 18:03

 

Lên gác nhìn quanh kiếm dáng xuân
Mai vừa trụi lá, nhánh khô cằn
Hồng không. Cúc cũng không. Duy chỉ
Gương mặt nhà ai thoáng nét trăng
Rút trong tập nháp Prométhée 86

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Lên gác