20/08/2022 11:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất tái
出塞

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2012 10:38

 

Nguyên tác

建章空月照天山,
鼓角無聲漢馬閒。
艷國縱生胡地草,
絕勝生入玉門關。

Phiên âm

Kiến Chương[1] không nguyệt chiếu Thiên San[2],
Cổ giốc vô thanh Hán mã gian.
Diễm quốc[3] túng sinh Hồ địa thảo,
Tuyệt thăng sinh nhập Ngọc Môn[4] quan.

Dịch nghĩa

Trăng suông ở cung Kiến Chương soi dãy Thiên San
Ngựa nhà Hán rỗi vì không có tiếng trống cùng tiếng tù và
Cỏ đất Hồ nếu mọc thả sức ở đất nước được đẹp
Phải diệt sạch ngay lúc nó mọc vào ải Ngọc Môn

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Kiến Chương trăng rọi dãy Thiên San
Còi trống không khua ngưạ chiến nhàn
Cỏ rợ mọc buông vào xứ đẹp
Diệt ngay từ ải Ngọc Môn quan
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004
[1] Tên cung nhà Hán, ở phía tây cung Vị Ương, ngoài thành Tràng An.
[2] Dãy núi cao thuộc Tân Cương, địa bàn cư trú của rợ Hồ (Hung Nô), mối đe doạ cho nhà Hán.
[3] Chỉ Trung Quốc.
[4] Tên một huyện tỉnh Cam Túc, xưa kia là một nước, nay thuộc phía tây huyện Đôn Hoàng, là cửa ải giữa Trung Quốc với Tây Vực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Xuất tái