08/07/2020 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhờ Giời giăng lại sáng hơn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 06/09/2017 18:06

 

Nhờ Giời giăng lại sáng hơn
Cho anh nhìn mặt đỡ buồn nhớ em
Đôi mình từ thuở nhá nhem
Sợ cha mẹ đánh mà thêm nao sờn.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Nhờ Giời giăng lại sáng hơn