21/10/2021 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với anh

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 15:49

 

Tận sâu lặng thinh anh
Những phiêu bồng ủ lửa

Sâu tận hững hờ em
Mùa thương còn ngậm nhớ

Bao mịn thơm quá khứ
Dệt muôn sắc cầu vồng

Chỉ cần anh thấu đủ
Em đã thừa bão giông
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Với anh