16/08/2022 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biến tấu trống cơm

Tác giả: Chu Ngạn Thư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 11:29

 

chắc gì
mấy nhịp tình tang
để ai
phải luỵ đò ngang
sớm chiều

chắc gì cố vỗ
trống kêu?
cho lòng bên ấy đổ xiêu bên này

chắc gì
đó đã chìu đây
sông sâu - gắng lội
đò đầy-chen- chân

mềm lòng ai
vỗ trống cơm!
người chăng?
ô!
chỉ rập rờn máy khua
1999

Nguồn: Thơ lục bát 1973-2009, tác giả tự xuất bản, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Ngạn Thư » Biến tấu trống cơm