18/10/2021 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân sầu
春愁

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 17:49

 

Nguyên tác

自有春愁正斷魂,
不堪芳草思王孫。
落花寂寂黃昏雨,
深院無人獨倚門。

Phiên âm

Tự hữu xuân sầu chính đoạn hồn,
Bất kham phương thảo tứ vương tôn.
Lạc hoa tịch tịch hoàng hôn vũ,
Thâm viện vô nhân độc ỷ môn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân nay buồn nát cả hồn
Cỏ thơm màu nhớ vương tôn ngày về
Mưa chiều hoa rụng tái tê
Viện sâu tựa cửa não nề mình ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Xuân sầu