17/01/2022 15:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tất nhiên
To jasne

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 30/09/2016 21:35

 

Nguyên tác

To jasne, że nie mówiłem, co naprawdę myślę,
Ponieważ na szacunek zasługują śmiertelni,
I nie wolno wyjawiać, w mowie ani na piśmie
Sekretów naszej wspólnej cielesnej mizerii.
Chwiejnym, słabym, niepewnym wyznaczona praca:
Wznieść się dwa centymetry nad swoją głową
I móc powiedzieć komuś, kto rozpacza:
"Ja też tak samo płakałem nad sobą".

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Tất nhiên là tôi không nói ý nghĩ thực của mình
bởi người chết đáng được tôn trọng
không được phép tiết lộ bằng giấy hoặc bằng lời
những bí mật của sự tiều tuỵ
cơ thể chung của chúng ta
Công việc được xác định
cho những người dao động, yếu ớt, thiếu tự tin:
Hãy tự bay lên trên đầu hai xăng ti mét
và có thể nói với ai đó đang thất vọng rằng:
"Tôi cũng đã từng khóc mình như thế"
Nguồn: Phố Descartes (tuyển thơ), Czesław Miłosz, NXB Hội nhà văn, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Tất nhiên