24/03/2023 16:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trác mộc điểu
啄木鳥

Tác giả: Chu Khánh Dư - 朱慶餘

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/11/2013 20:23

 

Nguyên tác

丁丁向晚急還稀,
啄遍庭榆未肯歸。
終日與君除蠹害,
莫嫌無事不頻飛。

Phiên âm

Đinh đinh hướng vãn cấp hoàn hy,
Trác biến đình du vị khẳng quy.
Chung nhật dữ quân trừ đố hại,
Mạc hiềm vô sự bất tần phi.

Dịch nghĩa

Cứ gõ chan chát từ sáng đến chiều, ít khi về sớm,
Đã gõ khắp các cây du trong sân này rồi mà còn chưa muốn về.
Ta cũng cả ngày như mi diệt trừ bọn sâu mọt có hại,
Vậy đừng ngại là đang làm công việc vô ích mà không thường tới đây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gõ chan chát đến chiều chưa nghỉ
Khắp sân du gõ kỹ chưa về
Cùng mi diệt mọt tứ bề
Hãy thường ghé lại đừng e ngại gì

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Khánh Dư » Trác mộc điểu