27/01/2022 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ánh lửa

Tác giả: Xuân Hoài - Bùi Xuân Huyến

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2014 11:41

 

Nửa đêm các con vào
Áo quần mưa thấm ướt
Làm sao khô kịp được
Mai các con lên đường

Tội, sập ngắn làm giường
Chân dài không đủ duỗi
Nghe nó ngáy sinh thương
Chắc hành quân mệt mỏi

Mẹ kiếm trong bếp nồng
Ít than hồng nhóm lửa
Áo quần chăng đầy cửa
Mẹ ngồi hong suốt đêm.

Tóc bạc như mây mềm
Hồng lên trong ánh lửa.
Ngồi nhẩm quê từng đứa
Mẹ mong đêm nay dài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Hoài » Ánh lửa